DOPRAVNÍ SOUTĚŽ VE ŠD – 3. a 4. ročníky

Dne 12. dubna se děti po dlouhé době vrátily do školy. Radost ze setkání byla oboustranná. Děti se opět mohly setkat s kamarády na půdě školy, kde jsme pro ně připravili různé akce. Hned v úvodu po nástupu do školy jsme vyhlásili dopravní soutěž.

 

 

Dopravní soutěž pro 3. a 4. třídy probíhala ve školní družině v průběhu měsících dubna a května.

 

Všichni se postupně připravovali a sbírali vědomosti z dopravní výchovy, která byla zaměřená hlavně na oblast chodců, cyklistů, znalost dopravních značek a znalost telefonních čísel integrovaného záchranného systému. Chodili jsme na procházky po městě, na dopravní hřiště, děti se seznamovaly s dopravními značkami, jejichž názvy si trénovaly např. i při hře pexesa. Během příprav jsme si povídali o pravidlech silničního provozu, jak se chovat na silnici, po které straně silnice můžeme chodit, jaká jsou obecná pravidla na chodníku, kde můžeme a nesmíme jezdit na kole, inline bruslích, koloběžce. Také jsme si připomněli věkovou hranici pro jízdu na kole po silnici, povinnou výbavu kola, bezpečnostní a ochranné prvky. Zaměřili jsme se hlavně na bezpečnost a pravidla při chůzi či jízdě na pozemních komunikacích. Také se trénovalo na online testech na webových stránkách „Markétina dopravní výchova“. Děti si velmi oblíbily známou říkanku „hlava, ramena, kolena, palce…“, kterou jsme upravili do světa dopravních prostředků. Říkanka zněla následovně: „auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory…“.

 

 

Děti v dopravní soutěži musely splnit tři úkoly. Prvním úkolem bylo zapamatovat si při procházce 10 dopravních značek, ty měly následně namalovat na výkres. Druhým úkolem byl test z dopravní výchovy. Třetím a posledním úkolem byla výroba modelu autíčka, které si děti vystřihly dle předlohy, vybarvily a složily.

 

 

Příprava a následná realizace soutěže se všem dětem líbily. Bylo na nich vidět nadšení, že mohou po dlouhé době opět soutěžit v kolektivu. Všem se při soutěži opravdu dařilo, nabyté vědomosti zúročili, což se i projevilo v konečných výsledcích, jež byly velmi těsné. Všichni dostali sladkou odměnu a první tři z jednotlivých ročníků získali diplom a věcné ceny.

 

 

 

Výsledky a umístění:

 

3.třídy:

  1. Josef Stefanov
  2. Eliška Gajdošíková
  3. Magdalena Poláková

 

 

4.třídy:

  1. Lukáš Kodrla
  2. Martina Rajskupová
  3. Jan Klváček

 

Nejhezčí výkresy s plným počtem deseti dopravních značek namalovali:

Michael Kvapil, Kristýna Chudobová, Tereza Hulejová