DOPRAVNÍ SOUTĚŽ VE ŠD – 1. a 2. ročníky

Duben, měsíc bezpečnosti, nás přiměl k tomu, zopakovat si pravidla silničního provozu.

Sluníčko na nás jukalo a vybízelo k cyklistickým toulkám. A co je nejdůležitější pro cyklisty? Výbava a hlavně pravidla, která je potřeba znát. Ve školní družině proběhla dopravní soutěž zaměřená zejména na cyklisty, dopravní značky a situace, ve kterých se jako cyklisti můžeme vyskytnout.  

 

 

Mladší děti, žáci 1. a 2. ročníků měli soutěž rozdělenou na dvě části. Test z teoretických znalostí a výtvarnou část. Oprášit a zároveň prohloubit znalosti, týkající se tohoto tématu, pomohla formou online testů,, Markétina dopravní výchova“, vycházky po okolí, kde děti sledovaly dopravní situace, poznávaly dopravní značky a v neposlední řadě i návštěva dopravního hřiště byla pro děti přínosem. Ve výtvarné části měl každý jednotlivec vyjádřit svou kresbou, čím by mělo být vybaveno kolo nebo cyklista, jestliže se chtějí účastnit silničního provozu. Nejzdařilejší práce byly vystaveny ve vestibulu ŠD. Bylo těžké vybírat, protože děti se do toho opravdu pustily s odhodláním. Největší počet bodů z teoretické části a také výtvarné zpracování rozhodlo o vítězích prvních a druhých ročníků.

 

 

Všichni se snažili, ale jen pár vyvolených se stalo vítězi. Tak už to v soutěžích bývá. Věcné ceny a diplomy se nedostaly na všechny děti, ale sladké pohlazení a hlavně pocit a uvědomění jak se má chovat cyklista, získal každý. A o to nám šlo. Hodně kilometrů bez nehod přejeme všem.