„Cesta do pravěku“

Naše školní družina se zapojila do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Národní geopark Barrandien.

 

Díky danému tématu jsme se všichni vrátili v čase.  Formou videí, knižních ukázek, samozřejmě také z probraného učiva, jsme si připomněli vývoj lidstva, přírodní změny, ale také zvířata, která se v této době vyskytovala. Ze získaných znalostí jsme se snažili utvořit si představu, která se nám snad podařila promítnout do našich výtvarných prací. Dílka se nám všem moc povedla, a byl problém vybrat omezující počet. Jen patnáct prací bude zastupovat naši družinu v Příbrami.

 

Držte nám palce!