Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2021 na základě podaných žádostí o přijetí.

 

 

Žádosti podané od 6. 4. 2021 do 10. 4. 2021 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 od l. 9. 2021, se vyhovuje v plném rozsahu.

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 v *.pdf souboru níže:

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ II

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ III