Osobní podání žádosti k základnímu vzdělávání

Jednou z možností, jak odevzdat přihlášku k základnímu vzdělávání, je osobní podání žádosti.

Tu můžete odevzdat přímo v místě školy ve dnech 6. 4. 2021 až 9. 4. 2021 (úterý až pátek) v době

 od 7:00 do 15:00 a v sobotu 10. 4. 2021 od 8:00 do 11:00.

Zvoňte na kancelář zástupce pro první stupeň.

Děkujeme