Vážení rodiče, milí žáci.

Vláda sice rozhodne o přesných opatřeních až dnes (v pátek 27. 2.) v průběhu dne, ale je téměř jisté, že budou zcela uzavřeny školy a školky. Je nám to moc líto.

 

V případě, že to tak dopadne, budou tedy do distanční výuky vřazeni i žáci 1. a 2. ročníku. Paní učitelky a školní koordinátor ICT již pracují na zajištění distančního setkávání žáků s učitelkami. Tato výuka bude probíhat stejně jako na celé škole v aplikaci Teams, další komunikace prostřednictvím školy on-line. Dnes také žáci ve škole obdrží pracovní sešity a další potřebné pomůcky, aby se mohli učit doma.

 

Pokud byste měli zásadní problém se zajištěním připojení, ihned kontaktujte vaše třídní učitelky, ať dokážeme zajistit jinou formu spolupráce. Víme, že uzavření prvních a druhých tříd je veliká komplikace pro děti, pro vás rodiče i pro školu, ale nemůžeme s tím nic udělat.

 

V této chvíli nedokážeme uhodnout, jak přísná opatření budou přijata, takže nevíme, zdali bude možné zajišťovat po tuto dobu pro žáky na distanční výuce obědy. Pokud to bude možné, vařit budeme.

 

Pro pondělí platí, že žáky 1. a 2. ročníku ze stravování hromadně odhlásíme. Pokud by v pondělí přece jen výuka ve škole proběhla, zajistíme, aby žáci oběd dostali. Ale pravděpodobnější je výuka distanční. Pokud byste chtěli v tomto případě oběd pro prváčka nebo druháčka odebrat do jídlonosičů, přihlaste své dítě na pondělí sami. Máte čas do pondělního rána do 8:00. Stravu pak můžete vyzvednout v pondělí v jídelně od 12:00 do 13:30.

 

Jak to bude v dalších dnech, zatím nevíme, není jasné, jaká bude míra omezení, jakým způsobem budeme fungovat. Sledujte, proto prosím školní webové stránky, budeme vás informovat.

S přáním zdraví a dostatku sil k zvládnutí všeho, co se na nás hrne

 

                                                                               Vedení školy