Informace ze školní jídelny

Od 14. 10. 2020 byl přerušen provoz školní jídelny. V návaznosti na nejnovější aktuální informace o protiepidemických opatřeních chceme rodičům a žákům vyjít maximálně vstříc, a proto nabízíme možnost přerušení provozu v pátek 16. 10. ukončit a v týdnu od 19. do 23. 10. zajistit obědy pro žáky na distanční výuce.

 

Situace je obtížná z hlediska provozu, proto by toto vaření mělo následující omezení:

 

  1. Obědy jsou hromadně odhlášené, v případě zájmu o stravu v období 19.-23. 10. se znovu přihlaste, a to nejpozději do pátku 16. 10. do 11:00.
  2. Obědy budou vydávány pouze do odnosných nádob, žáci nebudou moci obědvat ve škole.
  3. Výdej proběhne v intervalu od 12:00 do 13:00, tento interval musí být dodržen.
  4. V případě, že se přihlásí méně než 50 zájemců, obědy zabezpečeny nebudou, neboť menší množství stravy nejsme schopni z provozních důvodů uvařit (nemáme na takové množství uzpůsobené ani nádobí).
  5. Podle informací ministerstva školství je v tomto případě zařízení školního stravování ve vztahu k žákům považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Bude ale nutné, aby žáci dodržovali veškerá hygienická pravidla, v řadě stáli s rozestupy, po celou dobu od vstupu do školy do odchodu měli nasazenou roušku, chovali se maximálně ukázněně, a hlavně netvořili žádné skupinky a po odebrání obědů školu ihned opustili.
  6. V žádném případě nemohou obědy odebírat žáci nemocní nebo v karanténě.