Informace ze školní jídelny – režim během distanční výuky

V návaznosti na nejnovější aktuální informace o protiepidemických opatřeních chceme rodičům a žákům vyjít maximálně vstříc, a proto nabízíme možnost od 2.11.2020 zajistit obědy pro žáky na distanční výuce.

 

Situace je obtížná z hlediska provozu, proto by toto vaření mělo následující omezení:

 

1. Obědy jsou hromadně odhlášené, v případě zájmu o stravu v období od 2.11.2020 se musíte sami přihlásit.
2. Obědy budou vydávány pouze do odnosných nádob, žáci nebudou moci obědvat ve škole.
3. Výdej proběhne v intervalu od 12:00 do 13:00, tento interval musí být dodržen.
4. Podle informací ministerstva školství je v tomto případě zařízení školního stravování ve vztahu k žákům považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Bude ale nutné, aby žáci dodržovali veškerá hygienická pravidla, v řadě stáli s rozestupy, po celou dobu od vstupu do školy do odchodu měli nasazenou roušku, chovali se maximálně ukázněně a hlavně netvořili žádné skupinky a po odebrání obědů školu ihned opustili.
6. V žádném případě nemohou obědy odebírat žáci nemocní nebo v karanténě.