Informace pro rodiče – přehled opatření

Situace v tom, co je a co není povoleno v současné době v základních školách, je relativně nepřehledná. Proto jsme vybrali nejdůležitější omezení provozu škol a školských zařízení.

 

Platí:

–         zákaz plavání, jelikož jsou zavřena umělá koupaliště – nejezdíme tedy na plavání,

–         zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy– nepronajímáme nikomu tělocvičnu,

–         nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé, může být vždy skupina 4 s dvoumetrovým odstupem – upravili jsme rozmístění stolů v jídelně.

 

 

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben.                                                                                                                                           

Výjimku mají žáci na 1. stupni, tam nošení roušek u dětí závisí na rodičích. Zaměstnanci školy nosí roušky bez výjimky, byly jim přiděleny i respirátory.

 

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona. Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání. To znamená, že všechny třídy, které jsou v karanténě, a polovina tříd 2. stupně (ti, kteří tento týden zůstali doma) budou mít zajištěnou výuku. Učitelé zabezpečí přípravu materiálů, ale na rozdíl od jara jsou nyní žáci povinni domácí práci plnit.

 

Dále se od 12.10. do 25.10. 2020 zakazují jiné volnočasové akce, než vlastní vzdělávání ve škole (školní družině). To znamená, že se ruší vše, co není přímo vyučování – besedy, přednášky, prevence…

 

Krizovým opatřením vlády je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou z zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol. Jednoduše řečeno ruší se všechny kroužky i ve škole, doučovací skupiny i kluby.

 

Zároveň platí, že je třeba dbát důsledně na dodržování všech hygienických opatření.

 

Proto vás žádáme, abyste vše, pokud možno vyřizovali telefonicky a emailem, aby se zabránilo vstupu všech cizích osob do školy. Moc děkujeme za pochopení.

 

Potvrzení na ošetřovné u tříd 1. stupně (děti do 10 let), které se celé dostanou do karantény, vyřídíte také elektronicky v kanceláři školy

 

Snad jen drobná poznámka – učitelům a asistentům volejte, pokud možno před vyučováním, o velké přestávce nebo po vyučování. V jiném čase jsou pedagogové ve třídě (tam telefony nejsou) nebo na dozoru na chodbách.

 

Přejeme vám pevné zdraví a odvahu překonat tuhle nepříjemnou dobu.