Důležitá informace pro zákonné zástupce

Od 12. října je zavedena částečně distanční výuka a zároveň se tím upravují pravidla pro vydávání obědů ve školní jídelně.

 

Nově platí, že žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou odebírat školní obědy. Proto od středy 14. 10. vaříme i pro ně.

 

Platí tedy, že my vždy automaticky ročníky umístěné na distanční výuce odhlásíme a zákonní zástupci je v případě zájmu o odebírání obědů sami přihlásí.

 

Tento týden mohou žáci 8. a 9. ročníku chodit na obědy od středy, příští týden mohou ve škole po opětovném přihlášení odebírat stravu žáci 6. a 7. ročníku. O prázdninách bude provoz jídelny přerušen.

 

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost nemohou žáci na distanční výuce jíst ve škole, obědy musí odnést domů. Vydány jim budou pouze v intervalu od 10:45 hod do 11:10 hod, kdy budou po provedení dezinfekce vystřídáni další skupinou strávníků. Pokud tento interval nedodrží, nebudeme jim moci oběd později vydat.

 

Takže pokud chcete pro žáka 8. a 9. ročníku objednat oběd na středu, musíte ho přihlásit do 11:00 hodin v úterý (jako obvykle).

 

Důrazně upozorňuji, že opatření se netýká tříd a žáků v karanténě, ti do školy ani do jídelny nemohou.