ČASOVÉ ROZVRŽENÍ DISTANČNÍ VÝUKY – ROZVRH VÝUKY

Informujeme vás, že po prázdninách bude výuka probíhat distanční formou podle metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Hlavní část vyučování bude založená na realizaci on-line hodin pomocí videokonferenčního nástroje MS Teams dle předem stanoveného rozvrhu. Výukové materiály a další studijní podpory budou vkládané pouze do prostředí Teams,  do jednotlivě vytvořených tříd/předmětů. Pro získání výukových materiálů musíte být tedy přihlášení do Office 365, aplikace Teams. 

 

Rozvrh distanční výuky je zveřejněný ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE. Tento rozvrh se zobrazuje hned po přihlášení do systému. Pro zobrazení pro příští týden se musíte pomocí kalendáře přepnout do příslušného týdne.  V týdnu po prázdninách se Vám rozvrh automaticky zobrazí. Rozvrh hodin je „živý“, to znamená, že se v průběhu týdne může změnit v závislosti na okolnostech.

 

Časové rozvržení výuky:

 

  1. hodina 8:00 – 8:30 (přestávka 8:30 –8:45)
  2. hodina 8:45 – 9:15 (přestávka 9:15 – 9:30)
  3. hodina 9:30 – 10:00 (přestávka 10:00 – 10:15)  – od 10:15 – 11:15 samostudium (přestávka 11:15 – 11:30)
  4. hodina 11:30 – 12:00