Žádost o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině

Zákonní zástupci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvovali školní družinu a zaplatili v plné výši úplatu za vzdělávání, mohou požádat o navrácení úplaty za měsíce duben, květen a červen.

 

Do žádosti uveďte: jméno a příjmení žáka, datum narození a číslo účtu, na který máme částku poslat.

 

 

Žádost si můžete vytisknout od 7.9., nebo se domluvit s vychovatelkou ŠD, která vám tiskopis předá.

 

DŮLEŽITÉ – žádost je potřeba podat do 15.9.2020 a to emailem na adresu info@1zsbr.cz, poštou na adresu školy, odevzdat vychovatelce ve školní družině nebo třídnímu učiteli. 

 

Žádost o vrácení úplaty za ŠD

Žádost o vrácení úplaty za ŠD