Sdělení pro žáky a rodiče – hlavně ve třídě VI. B

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím KHSMS 47626/2020/BR/EPID ze dne 9. 9. 2020 nařídila škole tato mimořádná opatření.

  1. uzavření třídy VI. B do 15. 9. 2020 a karanténa pro 27 osob (žáci a dva pedagogičtí zaměstnanci)
  2. jednorázové provedení ohniskové desinfekce s virucidním účinkem v přesně stanovených prostorech a provádění průběžné a pravidelné desinfekce v objektu školy.

Třída VI. B je tedy uzavřena, žáci zůstávají doma v karanténě a zákonní zástupci byli informováni o nutnosti kontaktovat dětské lékaře a vyžádat si testování na Covid-19., neboť žáci byli v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.

Upozorňujeme, že na rozdíl od informací, které jsme měli včera k dispozici, došlo k upřesnění doby, od níž se počítá desetidenní karanténa. Ta je tedy zahájena již 5. 9. 2020, nikoliv až od 10. 9. 2020.

Žáci, kteří budou testováni s negativním výsledkem, se vracejí do školy už 15. 9. nebo kdykoliv po tomto datu, kdy získají informaci o negativním výsledku svého testu.

Jelikož nemůžeme vědět dopředu, kdo přijde ihned 15. 9. a kdo např. 16. 9., mají žáci odhlášené obědy do 14. 9. Na další dny si prosím obědy odhlaste nebo přihlaste sami podle potřeby.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a nervy.