Informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k výskytu osoby s onemocněním covid-19 vydává KHS některá omezení provozu, která by se mohla v budoucnu týkat i vašeho dítěte. Mohlo by být umístěno do karantény, jejíž délka by vám byla sdělena a upřesněna. Karanténa se netýká celých kolektivů, ale jednotlivců podle délky času, po níž byl žák ve vzdálenosti menší než dva metry od covid pozitivní osoby (tedy v epidemiologicky významném kontaktu).

 

Sdělujeme proto, že v případě, že má žák příznaky respiračního onemocnění, nesmí přijít do školy. V takové situaci rozhodně kontaktujte dětského lékaře. Zároveň vás žádáme, abyste striktně dodržovali hygienická pravidla, při vstupu do školy provedli dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu ve škole měli nasazenou roušku. Stále ale platí, že děti ve třídě v roušce být nemusí. Pedagogičtí pracovníci od dnešního dne pracují v rouškách.

 

Tato opatření vycházejí ze závěrů a rozhodnutí krajské hyg. stanice. Uvědomujeme si, že máte o své děti obavy, a věřte, že děláme vše, abychom společně veškeré případné problémy zvládli.

 

Děkujeme za pochopení.