Informace k zahájení výuky

Vážení rodiče,

 

proběhly první třídní schůzky za opravdu velmi hojné účasti vás mnohých, za což vám velmi děkujeme.  Seznámili jste se s novými třídními učiteli, obdrželi jste důležité informace, zjistili jste, jak vypadá třída (škola), do které váš potomek chodí. Pokud přece jen ještě některé informace postrádáte, neváhejte kontaktovat třídní učitele, vedení školy či kancelář, případně se podívejte na stránky školy.  Přijdete-li do školy osobně, respektujte prosím aktuální hygienická opatření, včetně desinfekce rukou (ve vchodu do školy je vpravo na stěně umístěn zásobník s desinfekcí).

 

 

Ve školní jídelně budeme do 18. 9. z organizačních důvodů vařit a vydávat jedno jídlo. Nakrmit všechny děti tak, abychom dostáli všem hygienickým požadavkům souvisejícím s nákazou covid-19, je skutečně velká výzva, která nás stojí mnoho sil a prostředků. Mějte prosím tedy strpení, dvou jídel na výběr se žáci jistě dočkají. Jakmile se rozběhne výuka podle rozvrhu, budeme intenzivně vychytávat při výdeji jídla všechna místa, kde by mohlo dojít k zádrhelům, a budeme snažit o to, aby strava byla vydávána průběžně a rovnoměrně.

 

 

Od 7. 9. se žáci vyučují podle stanoveného rozvrhu, ve výuce budou však realizována některá opatření a omezení – zvláště v hodinách tělesné a hudební výchovy. Řídíme se manuálem MŠMT k provozu škol vzhledem ke covid-19. Z preventivních důvodů budou omezeny do odvolání i sportovní kroužky. Děkujeme za pochopení.