Důležité sdělení pro všechny žáky a zákonné zástupce

Sdělujeme, že škola obdržela souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

s uzavřením školy

 

z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy)

 

 

v termínu od 21. 9. do 28. 9. 2020.

 

 

Výuka bude obnovena 29. 9. 2020.

 

 

 

Zároveň sdělujeme, že rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje bylo nařízeno uzavření tříd V. B, VI. A, VI. C, VIII. B a I. D. Karanténa v těchto třídách trvá do 27. 9. 2020., proto i žáci z těchto tříd zahájí výuku 29. 9. 2020. Totéž platí i pro třídu VI. B, kde byla karanténa nařízena již dříve.

 

Pro všechny žáky umístěné do karantény platí, že musí splnit podmínku negativního testu na koronavirus  a že osoba v karanténě nesmí mít  3 dny před ukončením desetidenní lhůty žádné klinické potíže.

 

 Žáci, kterým karanténa nařízena nebyla, na testy nemusí, ale i oni musí přijít 29. 9. do školy pouze v případě, že nebudou mít klinické potíže.

 

 

 

Uzavřením školy se souhlasem ministerstva by měl být zajištěn nárok rodičů na ošetřovné v případě dětí do 10 let věku.

 

Distanční výuka v týdnu od 21. 9. do 28. 9. neprobíhá.