Další informace k hygienickým opatřením ve škole

Jak již víte, ve škole se vyskytlo několik případů, kdy žák nebo zaměstnanec má pozitivní test na nemoc Covid-19. Krajská hygienická stanice v takovém případě vyhlašuje karanténu. V jednom případě šlo o celou třídu, neboť všichni žáci byli s pedagogem v epidemiologicky významném kontaktu – v prvním týdnu školy byli dlouho spolu.

 

V ostatních případech jde o běžnou výuku, kdy za významný je považován pouze kontakt v nejbližším okolí – u učitele první lavice, u žáka pravděpodobně pouze bezprostřední sousedé. V každém případě hygiena posuzuje každou situaci individuálně, takže co platí v jednom předmětu, nemusí platit v druhém. V téhle karanténě je nyní pět tříd druhého stupně.

 

Pokud by se situace dál vyvíjela nepříznivě a Vaše dítě se do podobného opatření dostalo, donese ze školy lístek s informacemi pro zákonné zástupce žáků umístěných do karantény.  Ostatní žáci ve třídě mají běžnou výuku, i když velmi zkomplikovanou značným počtem nepřítomných – nikoliv covid pozitivních pedagogů, kteří se např. dostali do karantény a musí na test, nebo jsou nemocní  např. s páteří, žlučníkem nebo mají nemocné dítě apod.

 

Jediná třída v karanténě již měla od zítřka fungovat, ale budou doma do 21. 9. Pokusíme se na tento týden zajistit úkoly tak, jak tomu bylo v minulém roce.

 

Dotazujeme se na hygieně, ale mají plné ruce práce, takže jsme si vyžádali písemně nějaké informace. Požádali nás, ať přetlumočíme rodičům následující:

 

Karanténa se počítá od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Pokud byl poslední kontakt s pozitivní osobou např. 8.9. ve škole (jedná se o novou informaci o pozitivním testu žáka,) pak karanténa trvá 10 dnů, tedy do 18.9. Současně je nutno splnit podmínku negativního testu na koronavirus a to, že osoba v karanténě nesmí mít 3 dny před ukončením desetidenní lhůty žádné klinické potíže.

 

Karanténu ukončuje spádový dětský nebo obvodní lékař.

 

Vzhledem k tomu, že inkubační doba onemocnění Covid -19 je 14 dnů (a tedy delší než desetidenní karanténa), je nutno postupovat podle těchto kritérií.

 

Pokud bychom měli další důležité informace, najdete je na stránkách. V případě potřeby zavolejte, budeme-li vědět, odpovíme.