Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků,

 

pokud nemáte informační brožuru, kterou jsme rozdávali na červnové schůzce, posíláme ji ve formě „skenu“ přílohou tohoto dopisu.

 

Pokud chcete mít alespoň něco připraveno, můžete Vašemu dítěti nakoupit:

 

– aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost A5 s drukem,

– 3 tužky č.2 (trojhranné), nůžky, lepidlo (tuhé – váleček), gumu, strouhátko, fixy

– na výtvarnou výchovu ubrus, kelímek, zástěru (nebo cokoliv proti ušpinění), plastelínu, plastovou podložku na plastelínu, hadřík.

 

 

Mazací tabulku s fixou a pastelky (12 kusů) dostanou děti formou sponzorského daru. Totéž se týká klasických sešitů do matematiky, českého jazyka a deníčku.

 

V září od Vás vybereme peníze na další pomůcky (výtvarná výchova…), které dětem nakoupíme.

 

Prosíme, nepořizujte dětem kapsář.

 

Informace týkající se obědů budou v průběhu prázdnin viset na webových stránkách školy. Pokud jste poskytli škole mailovou adresu, tyto informace obdržíte elektronicky.

V den slavnostního zahájení školního roku (1. 9. 2019) budete mít s vychovatelkami školní družiny krátkou informační schůzku. Všechny děti z prvních tříd budou do družiny přijaty.

 

 Od 20. srpna pravidelně sledujte naše webové stránky (www.1zsbr.cz)

 

V přípravném týdnu Vám zašleme seznam prvních tříd.

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na adrese: zastupce1@1zsbr.cz

Přejeme Vám i dětem krásný zbytek prázdnin