Několik poznámek k nejbližším dnům…

Vážení zákonní zástupci, rodiče našich žáků,

 

 

bohužel se nenaplnila naše společná naděje, že po prázdninách se život školy vrátí k normálu. I když – v této chvíli si budeme asi muset odpovědět na otázku, co je dnes normální. Vypadá to, že protikovidová opatření budou běžnou součástí našich dnů.

 

Ministerstvo školství vydalo manuál, podle kterého se budeme od 1. 9. 2020 řídit. Rozhodně to nevypadá jednoduše a snadně. Přijímáme opatření, aby se nám podařilo maximum doporučení zabezpečit a realizovat v praxi. Budeme pochopitelně potřebovat i vaši plnou spolupráci. O tu vás v této chvíli prosím.

 

Samotný manuál najdete na stránkách školy v rubrice nazvané KORONAVIR, ta bude i v příštích dnech zajišťovat rychlý a operativní přenos informací. Nezapomeňte ji prosím pravidelně sledovat.

 

Nyní jen několik poznámek k nejbližším dnům.

 

Manuál doporučuje omezení pobytu zákonných zástupců ve škole. Pokud budete potřebovat jednat s někým ze zaměstnanců, použijte nejdříve telefonní nebo mailový kontakt, osobní návštěvu školy doporučuji až po dohodnutí přesného času.

 

To se ale netýká našich nových žáků, 1. září je určitě budete chtít do školy doprovodit. Nebojte se, zvládneme zajistit dodržení hygienických pravidel. Jen si prosím vezměte s sebou roušku.

Ihned po návratu žáků do školy proběhne aktualizace kontaktů. Musíme mít platná telefonní čísla a e-maily na všechny zákonné zástupce, stejně tak vy obdržíte kontakty na zaměstnance školy.

Na nejbližších třídních schůzkách probereme pečlivě, jak budeme postupovat, pokud se do školy dostaví dítě s prokazatelnými příznaky respiračního onemocnění. Pravidla jsou přísná, doporučuji, abyste raději nechali dítě v takovém případě doma a kontaktovali telefonicky školu a lékaře.

 

Spolehněte se, že uděláme maximum pro zajištění ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a že dodržíme hygienická pravidla i standard úklidu.  Zároveň naše společné snažení musí mít jeden důležitý cíl – zvládnout co možná nejlépe důležité učivo obsažené ve školním vzdělávacím programu, neboť hlavním posláním školy i v této situaci je vychovávat a vzdělávat.

 

 

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd