Prázdniny s projekty

 

Červenec a srpen jsou letos opět ve znamení budování. A tentokrát opravdu ve velkém rozsahu. Realizujeme dva projekty: 

 

 

Projekt  ZŠ Jesenická – Modernizace odborných učeben,  reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012618 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace odborných učeben včetně budování bezbariérových úprav, pořízení vybavení do odborných učeben, zajištění vnitřní konektivity školy a úpravy zeleně v areálu školy.

 

 

Projekt ZŠ Jesenická – Modernizace počítačových učeben a modernizace učebny pracovních činností, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004049, je také spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit kvalitu ve výuce žáků tohoto vzdělávacího zařízení v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi, cizích jazycích a technických a řemeslných oborech za pomoci moderně vedené výuky v modernizovaných odborných učebnách.

 

 

Práce na obou projektech jsou v plném proudu. Pokud vše půjde dobře – a to prostě musí, mělo by být k začátku nového školního roku vše hotovo, i když fotografie zachycující současný stav … no, posuďte sami.