Konec školního roku na Jedničce

V tomto školním roce připadl poslední den školního vyučování na pátek 26. 6. 2020. Byl to současně i den, kdy jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Žáci ve svých projevech nezapomněli poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli na jejich vzdělávání a nemalou měrou přispěli k mnohým úspěchům žáků 9. ročníku.

 

Na jaře nám bohužel pandemie koronaviru zmařila účast v krajských kolech olympiád, kde jsme měli nakročeno k nejvyšším příčkám, a to v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice.

 

Že jsou naši žáci velmi bystří a šikovní, dokázali u přijímacích zkoušek, kde se mnohdy v žebříčcích přijatých žáků umísťovali na předních místech – na středních školách v okrese, ale i mimo něj – např. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc, Střední lesnická škola v Hranicích, Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově nebo Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

 

Za mimořádně úspěšnou práci v průběhu školní docházky obdrželi ti nejlepší z nejlepších Ocenění ředitelky školy. Paní ředitelka pochválila Natálii Bartošíkovou, Martinu Drápalovou, Jakuba Křivánka, Jindřicha Suchého, Tomáše Lakomého a Simonu Pichovou nejen za velmi úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a výborné studijní výsledky, ale i za práci pro třídní kolektiv a příkladné chování.  Nejen talent a nadání, ale také pracovitost, vzorné plnění povinností a výborné chování přispěly u těchto žáků k tomu, že na ně můžeme být opravdu pyšní a dávat je za vzor mladším žákům.

 

Přejeme všem našim žákům hodně štěstí v jejich dalším životě, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve studiu. Budeme na vás rádi vzpomínat a také vás rádi vždy ve škole přivítáme. Nezapomeňte, že jste z Jedničky a chovejte se i nadále na jedničku.

 

Poděkování patří také rodičům, kteří spolupracovali se školou při výchově a vzdělávání svých dětí a z nichž se mnozí aktivně podíleli na akcích školy. Přejeme vám, ať se vám i vašim dětem v nadcházejících letech daří co nejlépe.

 

Děkujeme všem pedagogickým i správním zaměstnancům za práci odvedenou v letošním školním roce, který byl kvůli pandemii covidu-19 velmi zvláštní a už vůbec ne jednoduchý. Současně děkujeme i Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická za finanční příspěvek pro žáky oceněné ředitelkou školy a žáky navržené na odměnu třídními učiteli.

 

Všem přejeme krásné léto!