ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

Jako každý rok tvůrci kampaně Rosteme s knihou uspořádali literární soutěž. Letošním tématem se stal Střet světa aneb Důležitý okamžik v mém v životě. Všichni zúčastnění byli rozděleni do tří kategorií. Do první kategorie posílaly své práce děti z prvního stupně základní školy. Do druhé kategorie žáci druhého stupně. A do třetí studenti středních škol. V každé skupině se vybralo deset nejlepších prací, které byly náležitě oceněny. Za naši školu bylo posláno 6 literárních děl, já jsem reprezentovala s prací, kterou jsem nazvala Osudová kniha. Popsala jsem svůj vztah ke knihám, a také to, jak mne ovlivnily a jak jsem se dostala k tvůrčímu psaní. Umístila jsem se mezi deseti nejlepšími a o svém úspěchu jsem promluvila i do televize Polar. V mé kategorii druhého stupně soutěžilo celkem tři sta dvacet dva děl a práce výherců budou brzy vyvěšeny na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.

 

Umístění v této soutěži pro mne hodně znamená a doufám, že to nebyl můj poslední úspěch. Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Henčové, která mi v oblasti tvůrčího psaní velmi pomohla. Nebýt jí a jejího vštěpování lásky ke knihám a čtení, nikdy bych se v literární oblasti  tak daleko neposunula.

Martina Drápalová IX.A