Projekt spolupráce ZŠ a MŠ

V loňském roce jsme se zapojili do grantového programu v MAP pro Bruntálsko II – malé projekty spolupráce a získali tak od MAS Hrubý Jeseník podporu našeho projektu Projekt spolupráce ZŠ a MŠ – návazný projekt „Když čtou starší s mladšími a mladším“.

 

 

Cílem projektu bylo pomoci připravit budoucí prvňáčky na vstup do základní školy a usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických vztazích. Děti přicházejí do nového prostředí, kde jsou jiní lidé, jiná hierarchie, jiná pravidla, vše je nové a nezvyklé.

 

Projekt spolupráce mateřské a základní školy jsme postavili na budování kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy -staršími kamarády a dětmi z mateřské školy – budoucími prvňáčky. Děti si v rámci pravidelných setkávání zkoušely týmovou práci a učily se trpělivosti a ohleduplnosti jednoho k druhému.

 

V rámci prohlídek byl pro děti připraven pestrý a zajímavý program, aby se jako budoucí školáčci zábavnou formou seznámili se školou a ztratili případný ostych a obavy z neznámého. Pro snadnou adaptaci, socializaci a navazování přátelství jsme zvolili mj. také práci s knihou.

 

 

Do vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky a uzavření všech základních škol jsme stihli celkem 6 setkání. To poslední proběhlo v pátek 6. 3. 2020, kdy předškoláčkům z MŠ U Rybníka začali číst žáci čtvrtých tříd příběh o Justýnce a asistenčním jednorožci od Kateřiny Maďarkové. Tento krásný příběh, ve kterém se rozvíjí fantazie dětí, jsme sice z důvodů uzavření škol společně nedočetli, ale věříme, že jakmile se uvolní veškerá hygienická a bezpečností opatření a budeme se moci zase vzájemně navštěvovat, tak na naši spolupráci navážeme a s novými předškoláčky budeme pokračovat v budování kamarádských vztahů.

 

 

Díky tomuto projektu jsme měli možnost rozvíjet u dětí komunikaci, schopnost porozumění textu, vést je k pocitu zodpovědnosti a podporovat spolupráci, což se nám doufám povedlo. Věříme, že i přes vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020 se nám podařilo zmírnit stres z nastávajícího přechodu mezi mateřskou a základní školou, který se může u předškoláků rozvinout.

 

V rámci projektu jsme rovněž navázali a prohloubili spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a vedením naší základní školy a mateřských škol U Rybníka, Okružní a Komenského v Bruntále.

 

 

Děkujeme za podporu MAS Hrubý Jeseník, z.s. Díky ní jsme mohli nakoupit nové tituly knih pro předškolní děti a vytvořit 3 pracovní koutky v čtenářském klubu pro další práci s dětmi z MŠ.