Organizace předávání vysvědčení

Mimořádné opatření, které vydalo dne 12. 6. 2020 MZ ČR s účinností od 22. 6. 2020, umožňuje osobní přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení.  Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků.  

 

A jak bude probíhat předávání vysvědčení v naší škole?

 

V pátek 26. 6. v 8:00 hodin – žáci 1. stupně ve svých kmenových třídách;

 

v 9:00 hod. – žáci 6. – 8. ročníku – ve svých kmenových třídách.

 

10:00 hod. se sejdeme s žáky 9. ročníku – podle počasí buď v atriu školy, nebo v jídelně. S deváťáky se rozloučí pedagogové a zaměstnanci školy a budou jim předány pamětní listy, současně budou oceněni nejlepší žáci 9. ročníku.

 

V této souvislosti upozorňujeme žáky 1. stupně (případně jejich zákonné zástupce), aby si páteční oběd (pokud si jej nebudou chtít odebrat), odhlásili do úterý 23. 6. 2020 do 11:00 hod.

 

Žáci prvního stupně budou odcházet na oběd se svými třídními učiteli dle stanoveného harmonogramu, a to v čase od 8:50.

 

Odpolední zájmová činnost bude v pátek 26. 6. končit v 13:00 hod.

 

Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Žáci, kteří školu od 11. 5. 2020 (tj. od jejího prvního otevření) dosud nenavštívili, předloží čestné prohlášení.

 

Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Je nutné dodržovat aktuálně platná obecná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení.

 

Dále připomínáme, že na dny 29. – 30. 6. 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno.

 

Čestné prohlášení: příloha_čestné_prohlášení