Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (pro stávající žáky 1. – 4. ročníků)

Zápis do školní družiny bude probíhat v době od 5. do 15. května 2020, a to vyplněním a odevzdáním Přihlášky k zájmovému vzdělávání v tomto termínu. Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách školy v menu „Družina, Dokumenty školní družiny“ nebo přímo zde:  Přihláška do ŠD 2020_2021

 

 

Vyplněnou přihlášku v souvislosti s mimořádným opatřením vlády, prosím odevzdávejte následovně:

 

  1. Pošlete e-mailem na adresu:  alena. hlistova@1zsbr.cz(podpis doplníte později).
  2. Pošlete poštou na adresu školy, kterou najdete na webových stránkách školy.

 

 

Poznámka:

Do školní družiny se mohou přihlásit i děti, které v letošním školním roce družinu nenavštěvovaly.

 

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na mne: alena.hlistova@1zsbr.cz, tel.: +420 724 149 068.

 

Děkuji všem rodičům za doposud výbornou spolupráci.