Další postup v souvislosti s mimořádným opatřením MZ k uzavření škol

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace zakazuje osobní přítomnost žáků při vzdělávání. Proto klasická výuka nebude probíhat.

Po skončení jarních prázdnin stanovíme způsob zadávání práce a úkolů pro jednotlivé třídy tak, abychom minimalizovali časové ztráty ve výuce. Informace o úkolech pro jednotlivé třídy najdete na stránkách školy-odkaz na stažení učebních materiálů, učebních opor, vzdělávacích portálů a dalších výukových materiálů bude umístěn na hlavní stránce školního webu.  Materiály budou umístěny na sdíleném (cloudovém) prostoru.

 

Pedagogové budou v kontaktu se žáky a zákonnými zástupci také mailem, ale až v průběhu příštího týdne. Dnes a zítra mají žáci ještě prázdniny.

Pokud by zrovna „váš“ učitel byl např. v karanténě nebo byl nucen zůstat doma a starat se o dítě-žáka školy, který nepřesáhl 10 let věku, bude určen jiný pedagog, který zadá domácí úkoly.

Pokud máte u nás ve škole dítě právě v této věkové skupině a budete využívat možnost pečovat o něj doma, budou v kanceláři školy od pondělního rána připraveny formuláře žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. Jeho první část (potvrzení o uzavření školy) vám ve škole vyplníme a potvrdíme, část B je samotná žádost, kterou už vyplňujete vy.

Žáky ze stravování odhlašovat nemusíte, zajistíme my centrálně.

Prosím o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel. Kromě vyzvednutí potvrzení o uzavření školy školu nenavštěvujte, všechny záležitosti řešte, pokud možno telefonicky nebo mailem. Telefonní kontakty i mailové adresy jsou k dispozici na stránkách školy.

O ukončení platnosti tohoto opatření i o dalších skutečnostech, které by eventuelně nastaly, budete včas informováni.