Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo 2020

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce.  Olympiády se zúčastnili nejlepší žáci z devátých ročníků naší školy.  V učebně hudební výchovy na druhém stupni, kde olympiáda probíhala, se setkali čtyři soutěžící z IX. A, šest soutěžících z IX. B a čtyři soutěžící z IX. C.  

 

Na tématu „Moje rodina“ si žáci mohli vyzkoušet všechny jazykové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, znalosti gramatiky a vyprávění o rodině. Výsledky prvních tří nejlepších byly velmi těsné!

 

  1. místo Jan Župka IX. B
  2. místo Natálie Bartošíková IX. A
  3. místo Emma Ševčíková IX. A
  4.  

Výsledky prokázaly, že naši žáci mají dobré základy ruského jazyka, umí pracovat s texty, doplňovat a vyhledávat informace, mají základy gramatiky a dokážou vytvořit souvislé vyprávění k danému tématu.

 

Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!