Pretesty na jazykovou zkoušku KET – Key English Test (A2 Key)

Výuce angličtiny věnujeme na naší škole mimořádnou péči, protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připraveni. Jazyková gramotnost patří spolu s finanční gramotností a ekologickou výchovou k našim klíčovým vzdělávacím oblastem.

Abychom si ověřili úroveň znalostí anglického jazyka našich žáků, pozvali jsme k nám partnerskou jazykovou školu Hello, která je akreditovaným testovacím centrem pro Cambridge zkoušky. Tyto zkoušky odpovídají jednotlivým úrovním mezinárodní klasifikace jazykových znalostí (CEFR) a jsou mj. v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, který na naší škole naplňujeme.

Žáci 8. a 9. tříd tak měli možnost zúčastnit se pretestování v Cambridgeských zkouškách na úrovni jazyka A2 Key. Výsledky pro nás byly nadmíru uspokojivé, více jak 90% přihlášených žáků by zkoušku na úrovni jazyka A2 Key zvládlo bez menších problémů. Polovině žáků byla navíc doporučena ostrá zkouška přímo na úrovni B1 Preliminary (dříve známá jako PET), což je očekávaná výstupní úroveň angličtiny ze střední školy. Na úrovni B1 se připravují státní maturity z angličtiny.

Našim žákům blahopřejeme. Věříme, že pokud se ostré zkoušky zúčastní, úspěšně ji zvládnou, a že je tato zkušenost posune v dalším studiu anglického jazyka a napomůže v jejich dalším vzdělávání i budoucím profesním životě.