Sportovní dopoledne v rámci projektu spolupráce ZŠ a MŠ

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, v rámci projektu spolupráce základní a mateřských škol pravidelně připravuje pro mateřinky z Bruntálu a okolí tematické návštěvní dny a prohlídky prostor naší školy. V projektu předškolní děti seznamujeme s prostředím a činnostmi, které je čekají po nástupu na základní školu. V rámci prohlídek proto máme pro děti připraven pestrý a zajímavý program, aby se jako budoucí školáčci zábavnou formou seznámili se školou a ztratily případný ostych a obavy z neznámého.

 

Náš projekt spolupráce jsme postavili především na budování kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy – staršími kamarády a dětmi mateřské školy – budoucími prvňáčky. Děti si v rámci pravidelných setkávání zkoušejí mj. týmovou práci, učí se trpělivosti i ohleduplnosti jeden k druhému.

 

 

Dne 21. 11. 2019 proběhlo první z řady letošních setkání, tentokrát s předškoláky Mateřské školy Okružní, kteří mohli vyzkoušet řadu sportovních disciplín v naši nové tělocvičně.

 

Sportovní disciplíny byly zaměřeny na běh, rozvoj koordinace a kontrolu pohybu. Děti byly rozděleny do několika skupin a při plnění úkolů jim pomáhali žáci 5. ročníků (především žáci třídy V.B pod vedením pana učitele Jiřího Czakana a paní asistentky Martiny Fakové). Každou disciplínu si mohly děti zopakovat a sledovat, jak se postupně zlepšují.

 

Na konci programu obdržely děti malý dáreček vyrobený staršími kamarády a malou sladkou odměnu.

 

 

Děkujeme za pěkné a zábavné sportovní odpoledne a těšíme se na další setkání.

 

Děkujeme za podporu MAS Hrubý Jeseník, z.s., díky níž jsme mohli obohatit program pro práci s dětmi z MŠ.

 

Materiál byl pořízen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619