Informace z Ekotýmu – beseda Udržitelný život v našem městě

Naši čtenáři si možná pamatují, že jsme jim slíbili další informace o kampani ke Dni Ekoškol. V rámci této kampaně jsme natočili krátký videovzkaz, na který se můžete na našich stánkách podívat. Také jsme ve čtvrtek 7. 11. uspořádali zajímavou a ne úplně obvyklou akci – ve školním čtenářském klubu jsme zorganizovali besedu na téma Udržitelný život v našem městě. A pozvali jsme také zajímavé hosty. Pozvání přijali paní místostarostka Hana Šutovská, pan místostarosta Martin Henč, majitel firmy Kalex (zaměřuje se na zpracování plastů) pan Zdeněk Bukovjan a naše paní zástupkyně a paní ředitelka. Pečlivě jsme se připravili – promysleli si pořádně, co chceme našim hostům sdělit, na co se zeptat, přichystali jsme občerstvení a pustili se do řešení problémů, které v oblasti o životní prostředí v našem městě vidíme.

 

Dověděli jsme se hodně podrobností, přesných čísel, víme, kolik tun plastů „petek“ ročně vyprodukujeme, probírali jsme obchvat, chráněné živočichy, kvalitu vody, třídění odpadů na Městském úřadě v Bruntále, třídění odpadů u nás ve škole a zjistili jsme, že si jako kraj v oblasti třídění odpadů vedeme velice dobře. Pak jsme hosty překvapili výčtem našich aktivit – sbíráme vršky pro nemocnou Kristínku ze Slovenska, každý rok se zapojujeme do projektu 72 HODIN – letos jsme v jeho rámci (mimo jiné) uklízeli Lipovou alej a okolí Uhlířského vrchu, organizujeme sbírku pro Dětský domov v Janovicích u Rýmařova, sponzorujeme jaguára černého ze Zoo v Olomouci, v rámci Dne Země míváme každý rok v parku stanoviště s aktivitou zaměřenou na životní prostředí a v neposlední řadě zpracováváme hlavní témata Ekoškoly. (Jistě si vzpomínáte, že jsme titul Ekoškola  loňském roce úspěšně obhájili.) Tento rok se věnujeme tématu Biodiverzity.

 

Na závěr jsme naše hosty překvapili ještě jednou. Zapojili jsme se totiž do soutěže organizované časopisem AGE Srdce s láskou darované. Našli jsme pěkný, ale neudržovaný kout Bruntálu, louku na Staré Město, a tu jsme v minulých dnech ve volném čase vyčistili. Odpadky v černých igelitových pytlích jsme shromáždili na hromadu, kolem ní jsme z vlastních těl vytvořili veliké srdce. Nechali jsme se takto vyfotit a fotografii zakomponovali do obrazu, který jsme našemu městu prostřednictvím jeho zastupitelů takto věnovali.

 

Bylo to prima odpoledne, hřeje nás hlavně to, že se nám péče o prostředí k životu v Bruntále daří a že v tom nejsme sami.

 

Děkujeme za pozvání na radnici, které jsme oplátkou obdrželi. Určitě ho co nejdřív využijeme. Máme už totiž nové návrhy a další dotazy.