„Bruntálský slavík 2019“

Ve  středu 13. 11. 2019 proběhl již VII. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaný „ Bruntálský slavík“. Do soutěže se zapojily čtyři bruntálské základní školy – 38 nejlepších zpěváčků od první do deváté třídy a 22 dětí, které navštěvují sólový zpěv na LŠU.

 

V odborné porotě zasedli :  za  LŠU pan Josef Krpec, p. zástupkyně Jana Mazalová, p. uč. Berenika Vičanová a Hana Crhová

 

 Naši školu vzorně reprezentovalo celkem 10  zpěváčků :

 

 Kategorie 1. a 2. tříd:

Daniela Lipowská I. A -3. místo

Stela Barnetová I. B

Sofie Homsi II. A

 

Kategorie3. a 4. tříd:

Tereza Stonáčková IV. B- 1. místo

Klára Janalíková III. B – 2. místo

 Anna Glombíčková IV. B

 

 

Kategorie 7. -9. tříd:  

 

Barbora Jakabovičová VIII. A – 1. místo

Veronika Duhajská IX. A -2. místo

 

Kategorie ZUŠ:            

 

Natálie Bartošíková IX. A -2. místo

Eliška Vroblová V. C

 

Naši zpěváčci podali výborný výkon.  Ziskem dvou prvních, tří druhých a jednoho třetího místa ve velké konkurenci dokázali, že patří mezi nejlepší.

 

Vítězové obdrželi diplom a věcné ceny, pro každého účastníka byly připraveny drobné dárečky a občerstvení.

 

Poděkování patří nejen městu Bruntál za finanční podporu, ale také organizátorům, soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na přípravě této soutěže.