Vyhráli jsme T-PROFI

Ve čtvrtek 17. října 2019 se v jedné z výrobních hal krnovské strojírenské firmy Bašista uskutečnilo okresní kolo soutěže T-PROFI /Talenty pro firmy/. Premiérově se v této prověrce technických dovedností žáků a studentů představil i šestičlenný tým složený ze tří páťáků naší školy a tří druháků Střední průmyslové školy v Bruntále. Hospodářská komora, jakožto hlavní pořadatel, chce tímto formátem u mladší poloviny družstva podnítit zájem o technické obory a u těch starších pomoci s profesní orientací.

 

Přesně o půl desáté rozdal hlavní rozhodčí složky s návody na montáž soutěžního výrobku a dal pokyn k otevření kufrů s díly stavebnice Merkur. Za dvě a půl hodiny musel každý z týmů smontovat tři vzájemně propojené funkční modely bucharu, mlýna a soustruhu.

 

A začal boj s časem. Naše strategie rozdělení členů mužstva do tří dvojic se simultánní prací na všech modelech současně položila základ k úspěšnému zvládnutí zadání. Kluci montovali, spolupracovali, když se něco nepovedlo napoprvé, nezpanikařili. Před konečnou instalací překontrolovali každý šroubek a každou matičku. Po dvou hodinách a patnácti minutách připojili elektromotorky, a protože vše fungovalo, kapitán mohl porotě zahlásit: „Hotovo.“ Byli jsme druhým nejrychlejším týmem. O pár minut dříve odevzdali své dílo pouze vítězové celostátního kola z předešlého roku.  Zatímco si všichni účastníci mohli odpočinout při prohlídce provozu strojírny Bašista, do práce se pustila porota. Každý model byl hodnocen podle čtyřiceti kritérií a do akce se dostaly i měrky a posuvky.

 

Konečně je tady vyhlášení výsledků. Jako tradičně se začíná od posledního místa. Po pár minutách je jasné, že nebudeme horší než třetí. To je paráda. Jenže mi jsme nejlepší. To je neuvěřitelné, senzace. Ze všech stran se na náš tým hrnou gratulace a halou se nese zasloužený potlesk. Tým ve složení  Nikolas Hudeček, Filip Jirout a Jakub Petrík /všichni z V.C/, Jiří Patrovský, Ondřej Gronkowiec a Martin Kadlec /všichni tři z SPŠaOA/  dosáhl maxima. Do Bruntálu si každý z kluků odváží spoustu krásných zážitků, diplom a nový tablet.

 

Poděkování patří i společnosti Benekov, která je patronem vítězného týmu.

Teď se jdeme připravit na krajské kolo, to bude 6. prosince v Ostravě.