JABLÍČKOVÝ TÝDEN V ŠD

Poslední týden v září proběhl ve školní družině JABLÍČKOVÝ  TÝDEN. Během tohoto týdne děti vyráběly různá zvířátka, náramky, domečky z přírodnin, především z jablek. Lepily, modelovaly, malovaly jablka různými technikami. Povídali jsme si, co všechno z nich můžeme vyrobit – džem, křížaly, přesnídávky, zavařeniny a jiné.

 

Současně probíhala soutěž mezi jednotlivými odděleními o největší a nejhezčí jablko. Odborná porota jablíčka ohodnotila a vítězné družinky sladce odměnila. Na prvním místě se umístilo oddělení ZAJÍČKŮ, na druhém místě oddělení JEŽEČKŮ a na třetím místě oddělení MEDVÍDKŮ.

 

Pátek jsme završili opékáním jablek na otevřeném ohni. I počasí se umoudřilo a nepršelo. Celý týden jsme si všichni společně užili.