Ekotým opět informuje

Zdravíme všechny příznivce přírody a její ochrany, a přinášíme aktuální informace z dění a činností Ekotýmu. Nadšenců tento rok přibylo, takže se tým rozrostl na téměř 30 členů. Schůzky jsou tento rok pravidelnější, protože práce přibývá. Tým se tedy schází každý čtvrtek od 13:30 do 15:00. A hned začal pilně pracovat.

 

Na prvních schůzkách se členové dohodli, že dalším tématem z programu Ekoškoly bude PROSTŘEDÍ. Podle postupu tedy pracuje na analýze. Také se chystá na Mezinárodní den Ekoškol, který je 7. listopadu. V rámci tohoto dne se Ekotým zapojil do kampaně, jejímž úkolem je zjistit, o čem přemýšlejí děti v oblasti ekologie. Podrobněji o této kampani bude Ekotým informovat v příštím článku. Také se Ekotým snažil zapojit co nejvíce lidí do akce 72 HODIN, která proběhne 13. října.

 

V rámci RECYKLOHRANÍ je Ekotým zapojen do velké sběrové soutěže elektrobaterií. Na 13. října totiž také připadá Mezinárodní den elektroodpadu. Tímto vyzývá Ekotým všechny, kteří mají doma vybité baterie, noste je do školy do 15. 11. Na hlavní chodbě je umístěn „baterkožrout“, do kterého můžete baterie vhazovat. (To samé se týká i drobných elektrospotřebičů, jen do jiného sběrného koše.) Nejmenší členové Ekotýmu se také zapojili do soutěže, kterou vyhlásila společnost Domestos. Jejich první úkol byl „lovení bakterií“, který podporoval správné mytí rukou.

 

Podrobnější informace i s fotodokumentací přinesou členové opět v samostatném článku. Ekotým přeje krásný podzim a brzy přinese další informace z činností, které podporují udržitelnost naší země.