POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 15:15 hod.

ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10.

 

Program:

  1. Výše členského příspěvku od školního roku 2019/2020
  2. Žádosti o finanční příspěvek
  3. Různé

 

 

V Bruntále 12. 9. 2019         

                                                              

Mgr. Petra Benýšková

předsedkyně spolku