Jazyková gramotnost

Zvyšování jazykové gramotnosti v anglickém jazyce patří mezi naše priority. Proto již od prvního ročníku nabízíme žákům kurzy v anglickém jazyce, které jsou mezi rodiči i dětmi velmi populární. Pro první a druhé třídy realizujeme kroužky od anglické společnosti Wattsenglish.  Mezi oblíbené kurzy patří i kroužek Jazykové školy Hello – „Angličtina s rodilým mluvčím“, který je určen žákům třetích až pátých tříd. Žáci pátých tříd mají možnost navštěvovat přípravné kurzy Cambridge English Exam – úroveň Starters.

 

Na druhém stupni, a to konkrétně v šestých třídách, nabízíme pokračování v přípravných kurzech Cambridge English Exam vyšší – úroveň Mover. V budoucnu budeme pokračovat a připravovat naše žáky na druhém stupni na další úroveň Flyers a KET for students.

 

Naše nabídka je obohacena o intenzivní kurzy s rodilým mluvčím pro 1. i 2. stupeň, kde si žáci zábavnou formou procvičují a rozšiřují svoje znalosti v angličtině, anglický klub, divadlo v anglickém jazyce a mnohé další.

 

Nesmíme zapomenout také na ruský jazyk, který se na naší škole učí žáci od sedmého ročníku, a to na  projektové dny s rodilým mluvčím v ruském jazyce. Tyto projektové dny jsou mezi žáky velmi oblíbené z důvodů zpestření výuky a seznámení se s cizí kulturou v bezpečí školy a ověření si nabytých znalostí v praxi.