Finanční gramotnost na naší škole

V minulém školním roce získala naše škola bronzový certifikát „Finančně gramotná škola“. Jde o skvělé ocenění práce všech našich učitelů i žáků v oblasti finančního vzdělávání. Certifikát potvrzuje, že našim žákům poskytujeme kvalitní vzdělání v tak důležité oblasti života každého člověka, jakou finanční gramotnost bezesporu je.

 

 

Předmět Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku. Učíme žáky rozumět základům financí a finanční matematiky, pochopit souvislosti mezi příjmy a výdaji rodiny i jednotlivce, sestavit osobní rozpočty a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Aby výuka byla pro naše žáky zajímavá, obohacujeme ji mj. o přednášky odborníků z finanční praxe.

 

 

Také v letošním roce jsme využili nabídky pracovníka Komerční banky v Bruntále, pana Martina Rozprýma, a v rámci výuky jsme se žáky navštívili přímo pobočku banky. Tématem jeho přednášky byly standardní a speciálně upravené služby banky pro jejich klienty. Přednáška byla obohacena o prohlídku interiérů banky včetně takové zajímavosti, jakou je návštěva bankovního trezoru.

 

 

 

A co zajímavého nás ještě čeká?

 

V hodnotné spolupráci s Komerční bankou v Bruntále budeme samozřejmě dále pokračovat, zároveň plánujeme výuku obohatit o přednášky na SPŠ a OA Bruntál. Dále pak se na jaře opět plánujeme zapojit do Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. A pokud budeme v rámci výuky šikovní, máme šanci letos získat i vyšší úroveň certifikace Finančně gramotná škola – certifikát STŘÍBRNÝ.