ADAPTAČNÍ POBYT TŘÍD VI. A, VI. B, VI. C

Hotel Paramon, krásná jesenická příroda, výborné jídlo, třídy VI. A, VI. B, VI. C se svými třídními učiteli a výchovným týmem, spousta her a úsměvů na rtech nás všech…. Tak by se dal shrnout do dvou slov ADAPTAČNÍ POBYT, který naše škola uspořádala spolu s finanční podporou Města Bruntál ve dnech 12. – 13. 9. 2019 pro naše nové šesťáčky.

Avšak na samotném názvu tolik nezáleží, důležité je, jaká je základní myšlenka adaptačního pobytu, který je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nejen nový kolektiv, ale i samotné třídy jednotlivého ročníku. Program „seznamovacího pobytu“ slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a jejich novými třídními učiteli, aby se ve třídě cítili dobře, a aby každý v ní měl své místo. Pro nás, učitele a výchovný tým, je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové žáky v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat ve školních lavicích. Při přechodu z 1. stupně na stupeň 2. jsou na děti kladeny jiné – často vyšší – nároky a právě adaptační pobyt a s ním i spousta aktivit (seznamovací a komunikační aktivity, emoční blok, šikana, apod.) jim pomůže se na novém stupni rozkoukat.

 

Jsme si vědomi, že všechny cíle adaptačního pobytu (= dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak skupiny, předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, rasismus – aj.) nelze zrealizovat za dvoudenní pobyt. Tuto myšlenku však chceme v dětech neustále probouzet a během dalších školních let i nadále rozvíjet. Vám, rodičům, děkujeme za podporu a spolupráci v této nelehké činnosti.

 

 

Postřehy žáků:

 

„Ubytování bylo perfektní, moc se mi tam líbilo. Obědy a večeře neměly chybu. Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Adaptační pobyt byl super!“ (Petra Hudecová)

 

„Adaptační pobyt neměl chybu, učitelé byli výborní a moc hodní, aktivity byly zábavné.“ (Filip Bálint)

 

„Byla tam pohoda, nejvíce bodů mělo jídlo, stezka odvahy a volno, ve kterém jsem mohl být s novými kamarády.“ (Filip Repper)

 

„Lepší než škola!“ (Jiří Drescher)