Provoz školní družiny ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019

Provoz školní družiny ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019

 

 

Pondělí                 2. 9.                     7:00 – 15:00 hod.

Úterý – pátek      3. 9. – 6. 9.           6:00 – 16:00 hod.

 

 

Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 2. 9. 2019 v 8:30 hodin v prostorách ŠD. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku do ŠD.

 

 

Poplatek za školní družinu bude uhrazen 2x ročně na číslo účtu: 

 

153151678/0300 ČSOB.

 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba za první pololetí činí 400,- Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději do 15.října2019.

Platba za druhé pololetí 600,- Kč musí být uhrazena do 31. ledna 2020.