Vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“

V závěru měsíce května 2019 proběhlo vyhodnocení okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“. I naše škola do této výtvarné soutěže zaslala práce žáků. V kategorii ZŠ 2 první místo získala Petra Hudecová z V. C a druhé místo patří Michalu Brázdilovi z V. C. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.