Výsledky pretestů cambridgeských zkoušek YLE

25. dubna 2019 proběhlo na naší škole první pretestování žáků. Testování absolvovali žáci 5. tříd v úrovni YLE Starters (úroveň preA1), kteří byli na pretesty dlouhodobě připravováni v rámci kroužku. Obsahem pretestů byly části listening, reading and writing (poslech, porozumění čtenému textu a psaní).

 

 

V úterý 7. května jsme obdrželi výsledky pretestování. Všichni naši žáčci pretest s přehledem zvládli a ostrá zkouška by tak pro ně neměla být problém:-).

 

 

Gratulujeme všem žáčkům, kteří se na tyto zkoušky řádně a usilovně připravují a přejeme jim úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky, která je plánována na červen 2019.