„Shromáždění delegátů“

POZVÁNKA

 NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční

ve čtvrtek 23. 5. (čtvrtek) 2019 v 15:00 hod.

ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10

 

Program:

  1. Seznámení se zápisem kontrolní komise – kontrola hospodaření spolku za rok 2018
  2. Předběžný rozpočet na rok 2019
  3. Hospodaření za první čtvrtletí roku 2019
  4. Různé

 

V Bruntále 12. 5. 2019              

                                                

                                                                           Petra Romanská (předsedkyně spolku)