Proces certifikace zahájen

Květen je sice časem lásky, ale nejen láskou živ je člověk, k svému životu potřebujeme také peníze a musíme s nimi dobře hospodařit.

 

Proto jednou z oblastí, které chceme na naší škole dále rozvíjet, je finanční gramotnost. S prvními květnovými dny jsme tedy spustili proces certifikace Finančně gramotná škola. Paní Kianicové ze společnosti Finanční gramotnost do škol jsme odeslali metodiku, která přesně zachycuje, jak při rozvíjení finanční gramotnosti postupujeme (co jsme si vložili do školního vzdělávacího programu, jaké aktivity jsme připravili , ať už jde o besedy, přednášky nebo kurzy, z jakých materiálů a zdrojů čerpáme, s jakými bankovními ústavy spolupracujeme…).

 

Pokud bude naše metodika shledána vyhovující, obdržíme bronzový certifikát Finančně gramotná škola a začneme se chystat na vybojování certifikátu stříbrného. Ale ono vlastně nejde o žádný papír nebo potvrzení, jde o to, aby naši školu opouštěli finančně gramotní lidé schopní zvládnout další úskalí, které pro nás dospělé život chystá.