Exkurze do Vlastivědného muzea v Olomouci

Dne 3. 5. 2019 žáci šestého ročníku absolvovali exkurzi do Vlastivědného muzea v Olomouci.  Součástí exkurze byly dva programy: Zdi od Zdíka a Svědkové dávnověku. Během prvního programu se žáci seznámili se životem a dílem olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.

 

Viděli návrh jeho paláce, díky kterému se dozvěděli více o tom, jak se žilo v raném středověku. Zjistili, co obnášela funkce biskupa i jak se v této době rozvíjelo město Olomouc. Ve výtvarné dílně se přenesli do skriptoria a zkusili si práci středověkých písařů. 

 

Druhý program žáci absolvovali v Bezručových sadech, kam se vydali za tajemstvím stromů a jejich příběhy. Zjistili, proč a jak stromy žijí, kdo je potřebuje a naučili se – snad – už některé z nich poznávat.  Doufáme, že stromy, nejen ty v Bezručových sadech, pro ně přestaly být tajemstvím.

 

Oba programy zahrnovaly samostatnou práci, prožitkové aktivity, práci ve skupinách, výtvarnou část a práci s badatelskými listy. Více z exkurze napoví níže uvedené fotografie.