EKOTÝM PROBOUZEL PARK

Ve středu 17. 4. se Ekotým zúčastnil akce, kterou pořádalo SVČ k příležitosti Dne Země. Probouzení parku se letos neslo s heslem „Příroda kolem nás aneb dotkni se přírody a objevuj přírodu hravě“. Členové Ekotýmu si pro návštěvníky připravili stanoviště se dvěma aktivitami.

 

První z nich – Poznej bylinku podle její vůně – si vyzkoušeli i mnozí dospělí návštěvníci parku. Nelehké bylo poznávání hlavně smrkového jehličí a překvapivě lípy.

 

V druhé aktivitě si zájemci mohli zasadit semínko bylinky, zeleniny či květiny a odnést si ji v ruličce od toaletního papíru. Od členů Ekotýmu dostaly děti vysvětlení, jak a proč si mohou celou ruličku zasadit do záhonku nebo květináče doma.

 

Pomoc při realizaci neodmítli deváťáci ani pan školník, kterým Ekotým moc děkuje.