Projekt spolupráce ZŠ a MŠ

V loňské roce jsme se zapojili do grantového programu v MAP pro Bruntálsko II – malé projekty spolupráce, a získali tak od MAS Hrubý Jeseník podporu našeho projektu „Projekt spolupráce ZŠ a MŠ“.

 

Cílem projektu bylo pomoci připravit budoucí prvňáčky na vstup do základní školy a usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických vztazích. Děti přicházejí do nového prostředí, kde jsou jiní lidé, jiná hierarchie, jiná pravidla, vše je nové, a tím je to i specifické.

 

Projekt spolupráce mateřské a základní školy jsme postavili na budování kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy – staršími kamarády a dětmi mateřské školy – budoucími prvňáčky. Děti si v rámci pravidelných setkávání zkoušely týmovou práci a učily se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému.

Setkání proběhlo celkem 5. Hned to první proběhlo při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kdy si budoucí prvňáčci mohli projít prostory naší školy, podívat se na výstavu výrobků a kreseb mladších i starších žáků ke vzniku Československa a prohlédnout si nově vybudovanou relaxační místnost na naší škole. Následná setkání se týkala společného tvoření, společného hraní na hudební nástroje a plnění úkolů.

 

Také naši žáčci neopomněli navštívit své nové kamarády v mateřské školce, shlédli jejich vánoční besídky a ukázky toho, co už všechno zvládají.

 

Díky tomuto projektu jsme měli možnost rozvíjet u dětí komunikaci, vést je k pocitu zodpovědnosti a podporovat schopnost spolupráce. Což se nám, doufám, zdařilo. Věříme, že se nám podařilo zmírnit stres z nastávajícího přechodu mezi mateřskou a základní školou, jež může na předškoláky padnout.

 

V rámci projektu jsme rovněž navázali a prohloubili spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a vedením základní a mateřských škol MŠ U rybníka a MŠ Okružní v Bruntále.

 

Děkujeme za podporu MAS Hrubý Jeseník, z.s., díky níž jsme mohli vytvořit 3 pracovní koutky pro práci s dětmi z MŠ.