Návštěva z mateřské školy

Dne 14. března 2019 předškoláci z naší mateřské školy (MŠ Bruntál, Okružní 23), navštívili Základní školu Bruntál, Jesenická 10. Škola se svými žáky pro nás měla připravený bohatý program.

 

Děti navštívily keramickou dílnu, kde si vyrobily za pomocí školáků velikonočního zajíčka. Pak se předškoláci vydováděli v tělocvičně, kde na ně čekaly disciplíny a medaile. Zaskákali si na trampolíně, házeli míčkem na střed, počítali do deseti, navlékali korálky, skládali puzzle, poznávali barvičky.  Následovala ukázka školní družiny a tříd prvních ročníků. Jako závěrečné překvapení jsme se zrelaxovali v multisenzorické místnosti SNOOZELEN.

 

Školu jsme opouštěli s příjemnými pocity a naplněni hezkými zážitky. Za příjemně strávené dopoledne základní škole děkujeme, především pak Mgr. Steinerové, Mgr. Zpěvákové a jejich dětem!

 

Mgr. et Bc. Iva Orságová

ředitelka mateřské školy