Volba povolání

Vyplnění přihlášky:

31.ledna 2019– spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ. Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty.

 • Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ (min. doporučujeme 2x), aby měl druhou přihlášku na SŠ.
 • Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku (podpis musí být vždy originál).
 • Přihlášky na SŠ musí být totožné.
 • Pořadí škol neurčuje prioritu SŠ, pouze termín konání JZ.
 • Žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře (vyžaduje-li to SŠ).
 • Žák si může nechat přihlášku zkontrolovat, zda je dobře vyplněna a až pak doporučujeme zajít pro potvrzení od lékaře.
 •  
 • Řádně vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole 5. února 2019, nejpozději 11. února 2019.
 • Žáci odevzdají přihlášky: třídnímu učiteli.
 • Škola přihlášky zkontroluje, zaeviduje, opatří podpisem TU, razítkem školy a podpisem ŘŠ a vrátí žákovi nejpozději dne 22. 2. 2019.
 •  
 • Zákonný zástupce vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ!!!
 • Přihláška musí být podaná do 1. března 2019 řediteli SŠ – odešlete s předstihem.

 

Vzor vyplněné přihlášky SŠ

 

Vzor odvolání