Setkání s ilustrátorem

Ve středu 13. 2. 2019 zavítal na naši školu ilustrátor dětských knih a časopisů Adolf Dudek.

Děti i pedagogové prožili doslova akční hodinu nabitou humorem. Ukázky malování pomocí jednoduchých tahů propojené neustálými vtipy, průpovídkami a gesty každého vtáhly do děje.

Věříme, že až děti budou číst na knížkách jméno Adolf Dudek, vybaví se jim tento nevšední zážitek.