Provoz ŠD v době ředitelského volna 1. 3. 2019

V pátek 1. 3. 2019 bude provoz ŠD probíhat pouze v jednom oddělení v době od 7.00 – do 12.00 hodin. 

Nevaří se, a proto dejte dětem velkou svačinu a pití.  V případě zájmu o využití družiny v tomto dni, přihlaste své dítě k jeho vychovatelce.